รายละเอียดรถตามประเภทรถ

ประเภทรถ  JKC 
 จำนวน(คัน) 
4 ล้อ กระบะบรรทุก                         4
4 ล้อ กระบะตู้บรรทุก                      18
6 ล้อ กระบะบรรทุก                         6
6 ล้อ ตู้บรรทุก                      15
6  ล้อ ตู้บรรทุกติดตั้งลิฟท์ขนถ่ายสินค้า                         2
6  ล้อ ลากจูง                         3
8 ล้อ กึ่งพ่วง                      92
10  ล้อ  กระบะบรรทุก                      37
11  ล้อ  กระบะบรรทุก(มีข้างเสริม)                      20
10 ล้อ  ตู้บรรทุก                      70
10 ล้อ  ตู้เปิดปีก                      15
10 ล้อ  ลากจูง                      81
รวมรถทั้งหมด                    363