บริษัทฯ ประกอบกิจการบริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ปัจจุบันต้องการบุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติงาน ที่สำนักงานใหญ่ และสาขาต่างๆ ดังนี้
 1. หัวหน้าคลังประจำสาขา (ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ สกลนคร ยโสธร)
  - เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ การจัดการ หรือบัญชี
  - มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้า และการกระจายสินค้า 1-2 ปี
  -  เคยผ่านงานระดับหัวหน้างาน
- มีข้าราชการประจำ / รัฐวิสาหกิจ ค้ำประกัน
        - มีความเป็นผู้นำ รักงานบริการ
 1. พนักงานบัญชี / การเงิน
  - เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  - วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี / การเงิน
  - มีประสบการณ์ด้านงานปัญชี / การเงิน
  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. พนักงานบันทึกข้อมูล / ธุรการ
  - เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  - วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาพาณิชยการ
  - มีประสบการณ์ ด้านงานธุรการ
- ใช้ไมโครซอฟท์ออฟฟิสได้ดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
 1. พนักงานคลังสินค้า
  - เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  - วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาพาณิชยการ
  - มีประสบการณ์ ด้านงานคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถทำงานเป็นกะได้
 2. พนักงานขับรถ 6 ล้อ , 10 ล้อ , เทลเลอร์
  - เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - มีใบอนุญาตขับรถ ชนิดที่ 2 ทุกประเภท
  - มีข้าราชการประจำ / รัฐวิสาหกิจค้ำประกัน
  - มีประสบการณ์ขับรถส่งสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 3. รถร่วมขนส่งสินค้า
-      รับรถปิคอัพ 6 ล้อ 10 ล้อ หัวลาก
-      มีข้าราชการประจำ / รัฐวิสาหกิจค้ำประกัน
-      ส่งสินค้าต่างจังหวัด
 
สนใจติดต่อด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ แผนกบุคคล
สำนักงานใหญ่ บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
13/11 หมู่ที่ 7 ถ.วงแหวนตะวันออก ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-29865263-8 ต่อ 111 แฟกซ์. 029865269
info@gkc.co.th